Komponując odpowiednie wiązanki, wieńce czy palmy, podkreślimy nastrój powagi i szacunku w dniu pogrzebu.

Dzięki odpowiednio dobranym kwiatom, możemy oddać hołd zmarłemu czy wyrazić współczucie bliskim.

Odwiedź nas:

 

Strona została sfinansowana ze środków środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój